VAD MEDLEMSKAPET INNEBÄR

Inbjudan till olika undersökningar skickas till dig via den e-postadress du uppgett vid registreringen. I e-postmeddelandet hittar du en länk till enkäten, viktig information och beräknad svarstid.

Vanligtvis tar en undersökning 5-10 minuter. Undersökningarna berör ämnen så som musik, konserter och underhållning, men som medlem i TyckomTV Panelen kommer du också att bli tillfrågad att svara på undersökningar från externa aktörer. Dessa kan handla om dina konsumtionsvanor, medievanor och annonsering. Du kan till exempel få ge feedback på en reklamfilm eller uppge vilka varumärken du känner till inom en viss bransch.

Du väljer själv hur många undersökningar du vill delta i per månad genom att logga in på ditt konto och skräddarsy din medverkan utefter vad som passar dig. TyckomTV Panelen är frivillig och kostnadsfri! Som medlem förbinder du dig inte i att delta i ett visst antal undersökningar per månad, och du får dessutom ersättning för varje undersökning du deltar i. Läs mer om hur det fungerar här.